BUN VENIT ! Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci
Bine ați venit pe site-ul Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci. Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe detalii...

miercuri, 15 aprilie 2020

Acte necesare in vederea incheierii contractului individual de munca

***Carte de identitate / buletin de identitate / permis de şedere – prin care se face dovada identităţii, cetăţeniei şi a domiciliului – copie xerox ;
***Acte de stare civilă – certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat naştere pentru copii minori – copie xerox ;
***Curriculum vitae, care va cuprinde principalele date biografice şi profesionale şi date personale de contact;
***Actele de studii, calificare (certificate, diplome, atestate, ordine de confirmare în specialitate, competenţe) privind existenţa studiilor şi calificărilor necesare pentru exercitarea profesiei pentru care se angajează;
...........................


***Aviz medical/adeverinţă medicală (adeverinţă de la medicul de familie – pentru angajare în unitate sanitară, certificat medical A5 – pentru profesiile medicale);
***Actul individual de repartizare, după caz - pentru absolvenţi ai unităţilor de învăţământ, respectiv, şomeri, beneficiari ai ajutorului social, persoane cu handicap, etc.
***Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (Legea 46/1996) – dacă este cazul – copie xerox ;
***Cazier judiciar ;
***Carnet de muncă şi/sau adeverinţă înlocuitoare de carte de muncă de la angajatorii precedenţi ;
***Notă de lichidare de la ultimul loc de muncă şi extras Revisal (raport per salariat) ;
***Extras de cont (pentru plata salariului pe card), cont deschis BCR, Transilvania, Raiffeisen Bank, Unicredit Ţiriac;
***Documente vizate la zi pentru libera practică (certificat de membru Colegiul Medicilor - medici, certificat de membru OAMGMAMR - pentru asistenţi medicali şi aviz de liberă practică pe anul în curs) – copie xerox;
***Asigurare de malpraxis (pentru personalul medico-sanitar) – copie xerox.
***Dosar medical (carnet verde), Dosar Fişă de instruire individulă privind SSM (carnet albastru), Fişă individuală de instructaj privind situaţiile de urgenţă (carnet roşu);
***Dosar de plastic.

NOTĂ :

***Copiile documentelor sus-menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.
***Actele se depun în dublu exemplar în două dosare de plastic cu găuri de încopciat.