BUN VENIT ! Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci
Bine ați venit pe site-ul Spitalului Municipal "Anton Cincu" Tecuci. Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe detalii...

joi, 30 ianuarie 2020

Bun venit !

Aveţi în aceste pagini o imagine de ansamblu a Spitalului Municipal "Anton Cincu", informaţii despre trecutul şi prezentul unității medicale, dar şi câteva idei despre viitorul său. Acest site se doreşte a fi un instrument de comunicare rapid şi eficient între spital şi cetăţeni, dar şi o modalitate de a ne face cunoscuţi în ţară şi peste hotare.

Unitate sanitară "ACREDITATĂ" în baza Ordinului 218/2016 al Autorității Naționale de Management al calității în sănatate, publicat în M.Of.nr.298/2016. Operator de date cu caracter personal nr.17249.

vineri, 6 decembrie 2019

DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE

Call center anticorupție 0800.806.806

„Tu poți face lumină"

O campanie anticorupție pentru conștientizarea de către personalul M.A.I. și cetățeni a cauzelor și consecințelor implicării în fapte de corupție

Direcția Generală Anticorupție, instituția abilitată în prevenirea și combaterea corupției în rândul personalului M.A.I., a constituit un element important în procesul de creare a unui climat de integritate instituțională.

Activitatea D.G.A. în acest domeniu este reglementată de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și de O.M.A.I. 62 din 13.06.2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și educație pentru promovarea integrității în cadrul M.A.I.

miercuri, 27 noiembrie 2019

Acte necesare in vederea incheierii contractului individual de munca

***Carte de identitate / buletin de identitate / permis de şedere – prin care se face dovada identităţii, cetăţeniei şi a domiciliului – copie xerox ;
***Acte de stare civilă – certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat naştere pentru copii minori – copie xerox ;
***Curriculum vitae, care va cuprinde principalele date biografice şi profesionale şi date personale de contact;
***Actele de studii, calificare (certificate, diplome, atestate, ordine de confirmare în specialitate, competenţe) privind existenţa studiilor şi calificărilor necesare pentru exercitarea profesiei pentru care se angajează;
...........................

Ne vom aminti cu drag de tine. Odihnește-te în pace

   Sincere condoleate familiei indurerate, fostei noasre colege DIANA ILIE, pentru pierderea incomensurabila care au suferit-o. In astfel de momente cuvintele ar fi de prisos. Colegii din Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci, sunt cu gandul si cu sufletul alaturi de familia Ilie.

Dumnezeu s-o odihneasca in pace !


joi, 21 noiembrie 2019

ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU OFERTA IN PLIC


                                                          
      Spitalul Municipal”Anton Cincu”Tecuci,cu sediul in mun.Tecuci,jud.Galati str.Costache Conachi nr.35,organizeaza licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis,pentru inchirierea unui spatiu din incinta Sectiei Pediatrie a Spitalului,din Strada Elena Doamna nr.2A,Tecuci,jud.Galati,spatiu cu o suprafata de 8 mp cu destinatie de chiosc alimentar.

     1. Obiectul licitatiei publice: inchirierea unui spatiu din incinta Sectiei Pediatrie,din str.Elena Doamna nr.2A Tecuci,jud.Galati avand destinatia de chiosc alimentar.
      2. Organizatorul licitatiei: Spitalul Municipal“Anton Cincu” Tecuci
      3. Procedura de inchiriere-Licitatie publica deschisa cu oferta in plic
      4. Pretul de pornire al licitatiei:23.75 lei/mp/luna,respectiv 190.00 lei/luna stabilit prin Hotarare de Comitet Director nr. 9546/02.10.2019,nu se percepe TVA.
      5. Instructiunile de organizare si desfasurare a procedurii se pot descarca accesand site-ul www.spitaltecuci.com
      6. Garantia de participare (se restituie) 100 ron,achitata prin virament bancar in contul nr.RO27TREZ3075006XXX002266 deschis la Trezoreria Tecuci,titular de cont Spitalul Municipal “Anton Cincu”Tecuci,cod fiscal 4322270 sau numerar depus la casieria spitalului.
      7. Termenul limita de depunere a ofertelor 05.12.2019 ora 9:00,  la Secretariatul Spitalului “Anton Cincu”Tecuci.
      8. Valabilitatea ofertelor : ofertele raman valabile pe perioada de 90 zile de la data deschiderii acestora.
      9. Deschiderea ofertelor: 05.12.2019 ora 14:00 la sediul organizatorului din Tecuci,jud.Galati,str.Costache Conachi nr.35,sala de sedinte.
                                                                                        

vineri, 4 octombrie 2019

INVITAȚIE În atenția Asociațiilor de Pacienți din județul Galați

INVITAȚIE
În atenția Asociațiilor de Pacienți din județul Galați

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, având în vedere expirarea mandatului membrilor Consiliului Etic al Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1502/19.12.2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului Etic ce funcţionează în cadrul spitalelor, reluam procedura de alegere și desemnare a membrilor Consiliului Etic din cadrul Spitalului. 
Având în vedere prevederile art. 4 alin.  4 din OMG 1502/2016, vă invităm să participați, în calitate de observatori, la procedura de vot și numărarea voturilor pentru funcția de membru al Consiliului Etic, care va avea loc în data de 15.10.2019 în intervalul orar 08.00 – 15.00, atât pentru medici, cât și pentru asistenți medicali.


MANAGER,
Dr. Zară Claudiu Emanuel


INFORMARE Alegeri pentru Consiliul Etic

În atenția medicilor și asistenților medicali angajați ai 
Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci

În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1502 din 19.12.2016, Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci organizează în data de 15 octombrie 2019 (orele 08.00 – 15.00, in Sala de ședinte) alegeri pentru Consiliul Etic.
Consiliul Etic va fi compus din:
4 reprezentanți aleși ai corpului medical al spitalului,
2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital,
1 reprezentant ales al asociațiilor de pacienți 
1 consilier juridic desemnat de către managerul unităţii sanitare,
1 secretar al consiliului (angajat al unității cu studii superioare) desemnat de către managerul unităţii sanitare.
Pentru fiecare membru permanent și pentru secretar va exista și un membru supleant.
Membrii permanenți și membrii supleanți, vor fi desemnați în funcție de numărul de voturi obținut.
În vederea întocmirii listelor de candidaţi, secțiile și compartimentele spitalului sunt invitate să înainteze propuneri Conducerii Spitalului, prin adrese înregistrate la Registratura unităţii, până în data de 09.10.2019.
De asemeni, Asociaţiile de Pacienţi sunt invitate să înainteze propuneri Conducerii Spitalului, prin adrese înregistrate la Registratura unităţii, pe fax sau e-mail, până în data de 11.10.2019.
Propunerile de candidaturi individuale din partea corpului medical precum şi din partea asistenţilor medicali se vor face tot prin cereri înregistrate la Registratura unităţii, adresate Managerului, până în data de 09.10.2019.

Manager,
Dr. Zară Claudiu Emanuel